Foreningen

Frivilligcenter Aarhus


Folkestedet

Carl Blochs Gade 28. 8000 Århus C

Tlf. 52 24 82 24


Åbningstider:

Hver onsdag kl. 17.00 til 20.00

Foreningen

Åben Konfliktrådgivning Århus er en forening, der har eksisteeret siden 7. marts 2006. Foreningens ideologiske ståsted er identisk med Center for Konfliktløsnings i København, og Åben Konfliktrådgivning Århus samarbejder med Centret i København (se evt.http://www.konfliktloesning.dk/).


Åben Konfliktrådgivning Århus er en uafhængig forening, som har den målsætning at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning. Dette gøres først og fremmest via konfliktrådgivning i Århus. Derudover påtænkes at tiltrække interesserede, som kan blive medlem af foreningen Åben Konfliktrådgivning Århus.


For yderligere information læs foreningens vedtægter eller mail på info@konfliktraadgivning.dk


PR-ansvarlig: Dorrit Bjerregaard kan kontaktes på tlf. 52 24 82 24


Bestyrelsen består af:

Formand: Dorrit Bjerregaard

Næstformand: Lone Kirketerp

Kasserer: Jørgen Krogh Hessellund