Foreningen

Frivilligcenter Aarhus


Folkestedet

Carl Blochs Gade 28. 8000 Århus C

Tlf. 52 24 82 24


Åbningstider:

Hver onsdag kl. 17.00 til 20.00

Foreningen

Åben Konfliktrådgivning Århus er en forening, der inden stiftelsen d. 7. marts 2006 har været længe under vejs. Den er startet som projekt af en gruppe mennesker med vidt forskellige faglige baggrunde, men de er alle uddannet hos Center for Konfliktløsning i København.


Gruppens ideologiske ståsted er identisk med Center for Konfliktløsnings i København, og Åben Konfliktrådgivning Århus samarbejder med Centret i København (se evt.http://www.konfliktloesning.dk/).


Åben Konfliktrådgivning Århus er en uafhængig forening, som har den målsætning at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning. Dette gøres først og fremmest via konfliktrådgivning i Århus. Derudover påtænkes at tiltrække interesserede, som kan blive medlem af foreningen Åben Konfliktrådgivning Århus.


For yderligere information læs foreningens vedtægter eller mail på info@konfliktraadgivning.dk


PR-ansvarlig: Dorrit Bjerregaard kan kontaktes på tlf. 52 24 82 24


Bestyrelsen består af:

Formand: Dorrit Bjerregaard

Næstformand: Lone Kirketerp

Kasserer: Jørgen Krogh Hessellund

Medlemmer: