Links og artikler

Frivilligcenter Aarhus


Folkestedet

Carl Blochs Gade 28. 8000 Århus C

Tlf. 52 24 82 24


Åbningstider:

Hver onsdag kl. 17.00 til 20.00

Links og artikler

OBS-indslag

"Konflikttrappen" produceret af Filmværkstedet på foranledning af Åben Konfliktrådgivning Århus, Center for Konfliktløsning og rådgivningerne i København


Links

Center for Konfliktløsning, København

Socialt Udviklingscenter SUS

Nethe Plenge, cand.pæd.


Bøger

"Konflikt og Kontakt" af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg

(kan købes på http://www.konfliktloesning.dk/ eller hos boghandlere)


Konfliktmateriale

Som brødre vi deler - Dansk dokumentar fra 2019 Vores søskende er måske de mennesker, der kender os bedst. Alligevel har hver 3. voksne dansker konflikt med sine søskende. Kampen handler om at være bedst, størst - og mest elsket...

"Konfliktens eskalering" - kort forklaring på konflikttrappens forskellige trin


Arktikler

"At være konfliktrådgiver" af forkvinde Helle Gram Schønherr